Lid worden van ACOD

Gepubliceerd: zaterdag 13 december 2014

ACOD de sterke schakel

Lid worden van ACOD

Hier (zie ook onderaan bij de bijlagen) kan je de documenten downloaden.

- Toetredingsformulier (af te geven aan onze militanten of ons secretariaat.

- Formulier om te betalen via afhouding aan de bron ( via je loonbrief )

 

Nieuw bij De Lijn ?     Een nieuwe job. nieuwe horizonten 

Wie interesse en motivatie heeft om bij De Lijn te werken, kan niet zomaar binnen geraken. 
Het feit dat je slaagde in de proeven bewijst dat je over alle talenten en capaciteiten beschikt om de job volwaardig uit te oefenen. Aldus komt alle eer jou - en niemand anders - toe. 
Slechts weinigen komen rechtstreeks van de schoolbanken bij De Lijn terecht. Wellicht werkte ook jij eerst in een ander bedrijf. 
Wat bood De Lijn dan meer aan om de stap te zetten? 

Een steeds terugkerende reden is de werkzekerheid, het voortreffelijke loon, goede sociale voordelen, aangenaam pensioen, carrière, het imago,... . 
Inderdaad, allemaal terechte redenen die je kunt ontdekken bij De Lijn, in tegenstelling tot sommige bedrijven. 
Je hebt nu misschien de job van je leven met alle zekerheden. Waarom zou je dan lid willen worden van een vakbond?  Wat valt er nog te strijden?   
HEEL VEEL!!! 

Ten eerste zijn deze "verworvenheden" er niet van zelf gekomen. Ze zijn de resultaten van de jarenlange inzet van onze voorgangers. Het sleutelwoord van hun streven was solidariteit. Alleen met solidariteit kunnen deze rechten behouden blijven. 

Het is erg naïef te denken dat de rechten van de arbeiders als een blok graniet verankerd zijn. Neen, het is een steeds te kneden massa waar elke dag moet aan gewerkt worden. 

Vandaag beleven wij goede tijden voor het openbaar vervoer. Ooit was dit anders en ondanks de moeilijke jaren '80 slaagde men er in stand te houden. Maar alweer liggen er kapers op de kust. Private ondernemers en het kapitaal ruiken winst in het openbaar vervoer. Terug kan de vakbond met solidariteit een belangrijke rol spelen zodat er niet wordt geconcurreerd ten nadele van de arbeiders. 

Maar De Lijn is ook een grote organisatie van duizenden mensen. Regels zijn absoluut nodig om de machine draaiende te houden. E
chter een enkeling kan nooit alle regels en afspraken kennen en vervatten. 

Bijvoorbeeld: 
Wat moet je doen indien een reiziger een klacht indient? 
Wat zijn jou rechten? Hoe ga je te werk als je meent dat het loon niet correct is? 
Welke rechten heb je als werknemer bij de opmaak van diensten en werkuren? Voor elke van deze punten is er een oplossing. 


Hoewel nog bladzijden kunnen gevuld worden over het hoe en het waarom van een vakbond, weten wij uit ervaring dat de praktijk het best aantoont waarvoor een vakbond nodig is.