Nationale staking tegen zure & asociale besparingen, voor een rechtvaardig beleid

Gepubliceerd: vrijdag 12 december 2014

Vakbond ABVV | Nationale staking 15/12
ABVV:  Staak op maandag 15 december met ons mee tegen de zure en asociale besparingen, voor een rechtvaardig beleid.

Na de grootste betoging in jaren, met meer dan 120.000 deelnemers, na massaal opgevolgde provinciale stakingen van de drie vakbonden, verschillende protestacties van burgers, noodkreten van middenveldorganisaties, alarmgeroep vanuit de openbare diensten en de zorgsector, signalen uit de cultuursector, ... weigeren de besparingsregeringen hun antisociaal, onrechtvaardig en onevenwichtig beleid bij te sturen.

Terwijl de pers elke week nieuwe gevallen van belastingontwijking aan het licht brengt. Terwijl de mensen aangeven dat het zo niet verder kan:  

 • 8 op 10 Vlamingen zegt persoonlijk getroffen te worden door de besparingen,
   
 • bijna 8 op 10 Vlamingen vinden dat de besparingen niet eerlijk verdeeld zijn
   
 • bijna 85% is voorstander van een belasting op grote vermogens vanaf 1 miljoen euro, 
   
 • en 5% vindt dat de regering de ongelijkheid moet aanpakken
  (onderzoek Knack/VTM)

Daarom roepen de 3 vakbonden op om massaal te staken op maandag 15 december. De besparingsregeringen leggen de inspanningen eenzijdig bij wie werkt, werk zoekt, ziek is of op pensioen. Terwijl bedrijven en beleggers worden ontzien. Het kan en moet evenwichtiger.

Maandag tonen werknemers (en burgers en consumenten) in heel het land dat zij de motor van de economie zijn. Zonder hen valt alles stil. Het zijn zij die brandstof en zuurstof nodig hebben.

Wat eisen wij?

 • Meer (werkbare) jobs!
  Hoe gaan die vele (jonge) werklozen een job vinden als wie werkt nog veel langer moet werken? Ondertussen krijgen werkgevers voor miljarden lastenverlaging. Zonder enige plicht om dit in jobs om te zetten.
   
 • Een correct inkomen!
  Facturen worden hoger (bus, post, kinderopvang, school, diesel...). Maar door de indexsprong én twee jaar nieuwe loonstop volgt het loon niet. Inkomens uit vennootschappen, uit vrije beroepen, uit aandelen, uit huizenverhuur... ontspringen de dans. Geen indexsprong voor hen.
   
 • Meer federale sociale zekerheid!
  Men hakt 2,8 miljard weg uit de gezondheidszorgen. En 2,07 miljard uit de andere sociale uitgaven. Tijdelijke werklozen, zieken, onvrijwillig deeltijdsen, werkloze schoolverlaters... de rekening is opnieuw enkel voor de gezinnen.
   
 • Sterke openbare diensten!
  De staat wordt uitgekleed. Met enorme besparingen bij spoor, onderwijs, zorg... Dat komt opnieuw terecht op de rug van gewone mensen. Want wie rijk is, koopt zelf wel zijn diensten op de markt.
   
 • Meer fiscale rechtvaardigheid!
  Werknemers worden nu al het hoogst belast. De indexsprong verhoogt dat met 2%. Alleen gewone mensen betalen opnieuw de rekening. De sterksten leggen dus meer last op de zwakkere schouders. Dat is fundamenteel oneerlijk.