Reglementering Sociale Verkiezingen 2016

Gepubliceerd: maandag 14 maart 2016
Wie de volledige reglementering wil hebben over het verloop van de sociale verkiezingen, hier in bijlage de brochure van de FOD Werk in bijlage.
 
Ook het ABVV heeft zo een elektronische gids (als pdf file) gemaakt, waar ook de bovenstaande reglementering in is opgenomen.
(zie ook de bijlage: gids_sociale_verkiezingen_abvv2016.pdf  )
 
Een korte versie kan je ook in bijlage downloaden:
ABVV - Het ABC van de Procedure Sociale Verkiezingen.pdf )
 
Best dus ergens op jullie PC bewaren.
 
Beste groeten,
Francis Lafosse