Boven

Welkom bij ACOD

vervoortBeste collega,

Als gewestelijke secretaris van A.C.O.D., de sterkste vakbond aan De Lijn heet ik U hartelijk welkom.
Ik weet dat de eerste dagen voor U het moeilijkst zijn en dat U overstelpt wordt met allerlei gegevens en informatie die U onmogelijk allemaal kunt onthouden.
Om U te helpen tijdens uw loopbaan bij De Lijn , om uw rechten te beschermen , om uw belangen te verdedigen (zowel persoonlijk als algemene) is de vakbond ontstaan.
Bij De Lijn is dat de A.C.O.D. : Algemeen Centrale der Openbare Diensten die een onderafdeling is van het A.B.V.V.
De A.C.O.D. beschikt over een ruim aantal afgevaardigden die zich bezighouden met ondermeer. de personeelsleden bij te staan wanneer problemen zich voordoen , informatie te geven over De Lijn en over de syndicale organisatie waar U deel van kan uitmaken
Aarzel NOOIT om op ons beroep te doen!
Uit naam van het A.C.O.D.-bestuur wens ik U nog een succesvolle loopbaan bij De LIJN.
Bij het aanvatten van uw werkzaamheden bij De Lijn, heten wij U, als uw toekomstige syndicale organisatie, van harte welkom.
Wij houden eraan U via deze brochure reeds een basisinformatie te verschaffen die U in de toekomst van nut zou kunnen zijn.
Omdat A C 0 D (Algemeen Centrale der Openbare Diensten, aangesloten bij het A.B V V ) een zeer jonge en dynamische organisatie is , kunt U steeds rekenen op de totale inzet van haar vertegenwoordigers.
Graag geven wij enkele voorbeelden:

Mutatiereglement
Loon- en weddeschalen
Syndicale inspraak

Per branche ( Exploitatie - Technische Dienst – Bedienden) werden werkgroepen opgericht om de algemene werkvoorwaarden na te gaan en te verbeteren. Deze werkgroepen zijn samengesteld uit al de vertegenwoordigers van uw branche.
Via deze afgevaardigden komen uw opmerkingen , vragen en klachten op het secretariaat , die deze bundelt en aan het bestuur voorlegt.
Dit bewijst de grote syndicale inspraak in uw eigen vakbond .(Bij ons bent U immers geen nummer!!!!!)
Met syndicale groeten,
Luc Vervoort
luc.vervoort@acod-tbm.be
Gewestelijk secretaris